ŻYCZIOWY GPS

CZY MASZ WŁAŚCIWIE USTAWIONY ŻYCIOWY GPS?

🛐#PsalmNaDzień

„Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł” (Ps 20,5)

Czego pragnę w swoim życiu? Komu lub czemu poświęcam swój czas, pracę i energię? Kto jest dla mnie najważniejszy? Gdzie odnajduję radość życia i szczęście?Warto stawiać przed tego typu pytaniami i próbować na nie odpowiadać. To może być, jak ustawienie GPS, który przestał już naprowadzać nas na właściwy cel. JAK CZĘSTO USTAWIASZ SWÓJ ŻYCIOWY GPS?