Duchowość i szczęście

🛐 #PsalmNaDzień

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć (Ps 32,1)

Choć nie każda forma przeżywania duchowości prowadzi do szczęścia, to jednak trudno mówić o szczęściu redukując człowieka wyłącznie do jego potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. 

Duchowość jest integralnie powiązana ze szczęściem.