Jest nas 1500 osób

Przed chwilą zapisałem Stanisława jako 1500 osobę we wspólnocie modlitewnej 1W1. Jest WIELKA radość! Za każdy jeden psalm otrzymujemy dziś modlitwę 10 x cały psałterz! aż 1500 psalmów we własnej intencji!! Wyjątkowa ilość a tym bardziej jakość spotkania z Bogiem i wsparcia duchowego. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę i z łaską Boga idziemy jeszcze dalej i głębiej w życie duchowe.