🛐 #PsalmNaDzień

Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie, w czasie łaskawości, o Boże  (Ps 69,14)

W relacji z Bogiem warto wyjść z mechanizmu lękowego typu „jak trwoga to do Boga”. Choć trwoga może pomagać w modlitwie, jednak nie powinna ją konstytuować. 

Testem zaangażowania w życie duchowe jest codzienność.

Testem jej jakości wdzięczność i miłość. 

Record-65390