NOWY tydzień NOWY psalm

💎💎💎 Każdy dzień jest darem i możliwością. Wielu z nas wybrało wspólną modlitwę psalmami w akcji 1W1 – Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego. Wspieramy się duchowo i modlimy za siebie KAŻDEGO DNIA już od 70 tygodni, czyli 490 dni.

🔔 Każdy może dołączyć do tej wielkiej wspólnoty (1404 osoby). Zapraszam: https://padlet.com/kwiatek/1W1

🟩 Jakim PSALMEM w tym tygodniu się modlisz? Dziękuję wszystkim za wspólną i WYTRWAŁĄ modlitwę!!!