🛐 #PsalmNaDzień

„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!” (Ps 98,4)

Psalmy to muzyka duszy!

Każdego dnia Duch Święty, zaprasza nas do nadziei, pasji życia, ruchu w kierunku tego, co nas przekracza.

Konsekwencją życia w rytmie Ducha (miłości) jest wolność od opinii, ocen, słów… tego, co na ogranicza i podcina skrzydła. 

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31).