PRAWDZIWA RELIGIA…

„Religia jest niewiarygodna […] gdy nie docenia w należyty sposób któregokolwiek z dwu biegunów dialogu i relacji: gdy chce być jedynie teo-logia albo jedynie antropo-logią. Prawdziwa religia musi mieć za przedmiot Boga zainteresowanego losem człowieka, oraz człowieka z natury swej zainteresowanego Bogiem” (Widła, 1998, s. 7-8).