📺 #ArtysciCzytajaPsalmy – PSALM 39

Bardzo dziękuję pani Beacie Malczewskiej za wspaniałe przeczytanie psalmu 39. Psalm ten podejmuje ważne egzystencjalne zagadnienia jak:

👉 grzech języka 👉 ból utrapienia 👉 odkrycie nadziei w Bogu 👉 mądrość życia, które opiera się na poznaniu jego przejścia (przemijanie)… itd.

#ArtysciCzytajaPsalmy ⭐️ Beata Malczewska ⭐️

https://www.youtube.com/watch?v=Xrzdfm3keqo

Beata Malczewska, aktorka Narodowego Starego Teatru, związana z tą sceną do dzisiaj (od zakończenia studiów w 1983 r. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej). Gościnnie wystawia autorskie monodramy, pisze scenariusze, śpiewa, uczy.