🛐 #PsalmNaDzień

Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem (Ps 71,6).

Piękno i cudowność autentycznej miłości rodziców do dziecka obrazuje miłość Boga do człowieka. Ta miłość nie tylko wchodzi w rzeczywistość krzyża, ale ją przekracza – „Pascha”. 

Tajemnica męki i śmierci Jezusa staje się konkretnym i namacalnym dowodem oraz znakiem miłości Boga bez granic.

#1W1

#Psalmy

#PsalmNaNiedzielę