Warsztaty – dobrostan a komunikacja

👉🏻ZAPRASZAMY na pierwsze warsztaty z psychologii pozytywnej, które odbędą się w naszym FOK-u.

🔷SOBOTA, 27 lutego 2021 roku

Plan warsztatów:

9.00-10.30-część I warsztatów;

10.30-11.00-przerwa na kawę;

11.00-13.00-część II warsztatów;

13.00-14.00-przerwa na obiad;

14.00-16.00-cześć III warsztatów.

Jednym z ważnych składników szczęścia są relacje międzyludzkie. Elementem kluczowym w tworzeniu głębokich i pełnych znaczeń relacji jest komunikacja, która znaczy coś więcej niż przekaz informacji. Istotnym wymiarem budowania więzi z Bogiem jest również spotkanie i komunikacja, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17).

Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów nie tylko efektywnej komunikacji interpersonalnej. Uczestnik zapozna się z modelem konstruktywnego reagowania, aktywnym słuchaniem oraz z wpływem współczesnych środków przekazu na jakość relacji międzyludzkich. Ponadto zostanie ukazane znacznie i rola Pisma Świętego w rozwoju życia duchowego.

👉🏻Zagadnienia :•Złożoność komunikacji wg. modelu Schulz von Thuna. •Aktywne słuchanie. •Reagowanie konstruktywne i rola podejścia doceniającego. •Komunikacja a technologia – zjawisko Fomo.

👉🏻Koszt: 80 zł.