Najszybciej rozwijająca się wspólnota w Kościele

🟢 Będąc świadomy prawdziwości słów PSALMU 127 i 131 myślę, że wciąż mogę powiedzieć, że wspólnota 1W1 jest NAJSZYBCIEJ rosnącą wspólnotą w Kościele.

🔵 Ciesząc się darem każdej nowej osoby i trwającej na modlitwie PSALMAMI! Wiem i wierzę w to, że NAJWIĘKSZYM kapitałem dzieła modlitewnego 1W1 jest to wszystko, co Pan Bóg czyni w naszych SERCACH! Za to Jemu chwała i wdzięczność!