WDZIĘCZNOŚĆ JEST RELACYJNA

💚 Wdzięczność z natury jest RELACYJNA. Działa, kiedy jest KOMUNIKOWANA.

CELEM ćwiczenia „kwiat wdzięczności” jest:

👉 pozwolić, aby dobro z jednego serca powędrowało do innego.

👉 pomóc nazwać konkretne błogosławieństwo.

👉 wzmacniać poczucie szczęścia i radości.

Im bardziej konkretnie i specyficznie określamy dobrodziejstwa i błogosławieństwa, tym lepiej dla wzrostu DOBROSTANU.

Zwróćcie uwagę na ten „kwiat wdzięczności” poniżej.

O każdym słowie wypisanym na płatkach jestem gotowy opowiedzieć historię, tej osobie do której go wysłałem!

KWIAT WDZIĘCZNOŚCI, to nie tylko poezja, ale to poważna sprawa – duża dawka konkretnych i realnych POZYTYWNYCH doświadczeń…

#wdzięczność