W ŚWIETLE dostrzegać światło

W świetle Boga, inaczej wygląda nasze światło i cienie. Wszystko inaczej wygląda… Błogosławionego Adwentu!

„W Twoje światłości oglądamy światło” (Ps 36,10).