Słowa mają MOC!

Co mogłoby się zmienić w naszym życiu społecznym i indywidualnym, gdybyśmy CZĘŚCIEJ stosowali RADĘ św. Pawła?