Siła nadziei

Z nadzieją można więcej

„Nadzieja nie pełni funkcji wyłącznie „koła ratunkowego” na oceanie rozpaczy i ludzkiej bezsilności. Można ją porównać do steru i żagli, które nadają kierunek całemu życiu w teraźniejszości. To, jak marzymy i jak angażujemy się w osiąganie naszych pragnień, kształtuje naszą teraźniejszość. Nadzieja korzysta z mądrości zdobytej w przeszłości nie tylko dla przyszłości, ale także dla teraźniejszości. 

Współczesne badania ukazują silny związek nadziei z dobrostanem (szczęściem), zdrowym obrazem samego siebie, większą odpornością na stres, osiągnięciami w pracy i w nauce. Im więcej nadziei posiada człowiek, tym łatwiej jest mu żyć w teraźniejszości i zdobywać wyznaczone cele nawet w dalekiej przyszłości” (Piotr Kwiatek).