AKCJE

🙏 Akcja (1): „Jeden PSALM za wszystkich, wszystkie PSALMY za jednego” (1W1)

https://padlet.com/kwiatek/1W1

🦅 Akcja (2) Grupa „USKRZYDLENI”

https://padlet.com/kwiatek/uskrzydleni

📜 Akacja (3) „ZOSTAŃ SKRYBĄ”

✍️ A) przepiszmy RAZEM psałterz

https://padlet.com/kwiatek/PSALTERZ1W1

Wyślij zdjęcie RĘCZNIE przepisanego psalmu, którym aktualnie modlisz się w akcji 1W1. Jeśli nie uczestniczysz w akcji, wyślij ręcznie przepisany swój ulubiony PSALM! 📫 można przesłać na adresflowerpiotr@gmail.com

📖 B) przepisać SAMEMU psałterz

https://padlet.com/kwiatek/psalterz

We właściwym sobie rytmie czasowym, przepisz ręcznie cały psałterz (150 psalmów). Podziel się tym doświadczeniem z innymi, pokazując im „swój” psałterz.