AKCJE

🙏 Akcja (1): „Jeden PSALM za wszystkich, wszystkie PSALMY za jednego” (1W1)

https://padlet.com/kwiatek/1W1

#1W1

#psalmy

🦅 Akcja (2) Grupa „USKRZYDLENI”

https://padlet.com/kwiatek/uskrzydleni

#uskrzydleni

📜 Akacja (3) „ZOSTAŃ SKRYBĄ”

https://padlet.com/kwiatek/psalterz

PRZEPISZ WŁASNORĘCZNIE PSAŁTERZ

1. We właściwym sobie rytmie czasowym (np. jeden psalm w tygodniu).

2. Traktuj to jako modlitwę (spotkanie).

3. Bądź twórczy —  wykorzystaj kolory, układ strony, grafikę, wielkość liter, podkreślenia itd …

Dlaczego przepisywać psalmy?

✍️🙏 Pisanie może być inną formą modlitwy, czyli spotkania z Autorem i przesłaniem tekstu natchnionego.

✍️🙏 Pisanie daje możliwość innej percepcji tekstu. Zwróceniem uwagi na coś, co wcześniej było niedostrzegalne. Piszemy, aby głębiej rozumieć i wniknąć w tekst. Dłużej pobyć z tekstem i jego przesłaniem.

✍️🙏 Przepisywanie psalmów, również może motywować do poznania całej księgi. Uczyć systematyczności. Jest formą zobowiązania, która zachęca do kontynuacji.

✍️🙏 Pisanie daje możliwość również lepiej zapamiętać słowo czytane. Możliwość do powrotu i przypomina sobie go.

✍️🙏 Przepisywanie psalmów daje radość. Niesie poczucie sprawczości i osiągnięcia.

✍️🙏 Pisanie może być formą terapii. Uspokojenia własnych myśli i emocji.

✍️🙏 Pisanie można połączyć z kreatywnością. W formie i sposobie pisania można nadać indywidualność. Ten aspekt wiąże się z indywidualnością, którą powinna zawierać modlitwa i duchowość (Piotr Kwiatek OFMCap).

#psalmoterapia